Inleiding

Het beschermen van bezittingen bestaat reeds duizenden jaren. Hiervoor werden verschillende middelen en technieken gebruikt die tegenwoordig niet meer afdoende zijn. In de afgelopen jaren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van elektronica dat alarmering en/of een signalering naar politie of beveiligingsdienst geeft. Hierbij is een goede werking en de kwaliteit van het alarmsysteem van zeer groot belang.

Waarom BORG ?

Voldoen aan wettelijke eisen

De overheid heeft in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus van 1 april 1999 o.a. regels vastgelegd aangaande de kwaliteit van een alarmsysteem. Een doel uit deze wet is om de kwaliteit van een alarmsysteem op een gewenst niveau te krijgen en te houden. De overheid heeft hierin bepaalde aspecten aangaande bovengenoemde kwaliteit vastgesteld.

Voldoen aan kwaliteitseisen

Een goede werking en de kwaliteit van het beveiligingssysteem zijn van zeer groot belang. Het BORG-systeem biedt de mogelijkheid om aan te kunnen tonen dat de aanleg van installaties voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De BORG-installateur kan aannemelijk maken dat het totale proces wordt beheerst waarbij kwaliteit en efficiëntie als uitgangspunten gelden. Hierdoor ontstaat er een beheersbaar kwaliteitssysteem voor beveiligingssystemen.

Eisen opdrachtgevers

Opdrachtgevers willen zo weinig mogelijk verantwoording en een zo groot mogelijke zekerheid van de te leveren installatie. Er komen voor een installateur dus steeds meer aspecten bij elkaar om een perfect eindproduct te leveren. Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat een gecertificeerde in­stallateur een beveiligingsproject mag uitvoeren (reeds in het bestek voorge­schreven). Een onder­neming dat in het bezit is van een BORG-certi­ficaat kan zich dus onder­scheiden van andere ondernemingen.

Verzekerbaarheid object

Verzekeraars vragen zekerheid en duidelijkheid inzake het beveiligde object. Een BORG-erkenning is een aantoonbaar bewijs voor de verzekeringsmaatschappij dat de beveiliging voldoet aan de gestelde eisen. Verzekeraars kunnen dit bewijs eisen voor het in verzekering nemen van het beveiligde object of geven op basis van dit bewijs korting op de verzekeringspremie.

Aansluiting meldkamer

Bij oplevering van een beveiligingsinstallatie wordt door de BORG-installateur een certificaat of opleveringsbewijs afgegeven als bewijs van de kwaliteit in beveiliging van het object. Voor meldkamers of alarmcentrales kan dit een criteria zijn bij het aansluiten van de installatie bij hun meldings- of alarmeringssysteem.

Instituut NCP

De overheid heeft controlerende taken aangaande goede werking en de kwaliteit van het beveiligingssystemen gedelegeerd. Een onafhankelijke stichting dat kwaliteitshandhaving en verbetering van o.a. beveiliging nastreeft is het Nationaal Centrum voor Preventie.

Naast het NCP bestaan de volgende door het NCP ingestelde instanties te weten:

-Raad Criminaliteitspreventie voor beleidsadviserende zaken op gebied van kwaliteit van het BORG Beveiligingsbedrijf en de door deze geleverde beveiligingssystemen en diensten.

-Commissie van Deskundigen verantwoordelijk voor de technische inhoud van regelingen en voorschriften en rapporteert aan de Raad van Criminaliteitspreventie.

Eisen BORG-erkenning

Het NCP kan een beveiligingsbedrijf volgens de Regeling Technische Beveiliging BORG Beveiligingsbedrijf erkennen. De regeling stelt eisen aan:

1. Bedrijfsvoering: waaronder een kwaliteitssysteem en uitvoeren audits

2. Eisen aan gebouw en bedrijfsprocessen: beveiliging en klantgegevens

3. Personeel: kwaliteit en opleiding

4. Ontwerp en installatie van systemen: vaste richtlijnen

5. Installeren: voorschriften installeren en uitbesteden

6. Opleveren: kwaliteitsdocument inclusief procedure

7. Onderhoud en opheffen storingen: voorschriften

8. Componenten: productkeur

9. Kwaliteitsborging geleverd product en dienst: documenten en inspecties

De erkenning geeft het bedrijf o.a. het recht om het beeldmerk van BORG-erkenning te voeren en voorbedrukte opleverdocumenten uit te geven. De opleverdocumenten kunnen bijvoorbeeld voor verzekeringsdoeleinden worden gebruikt.