Inleiding

Wanneer het systeem voldoet aan de gestelde eisen kan op grond hiervan certifi­cering worden aangevraagd. Het certificaat geeft opdracht­gevers de garantie dat de werkzaamheden volgens het gekozen managementsysteem worden uitgevoerd. Tevens geeft het uw opdracht­gevers de garantie dat u kwali­tatieve, veilige en milieuvriendelijke producten en diensten levert.

De keuze van het uiteindelijk te volgen certificering van het managementsysteem neemt men nadat er een volle­dig in­zicht is ontstaan van de vereiste zorg voor alle organisato­rische aspec­ten van het bedrijf.

Keuringen worden door officiële keuringsinstanties verricht.

Implementatiemethode

Aanvraag

Bij certificering wordt in gezamenlijk overleg het moment bepaald waarop de keuring voor de cer­tificatie wordt aangevraagd. Geadviseerd wordt aan welk keu­ringsin­sti­tuut de keuringsaanvraag verzonden zal worden. Daarbij worden de voor- en nadelen van de instanties worden voor u op een rijtje gezet. Tevens worden offertes beoordeeld om zo tot de beste overeenkomst te komen.

Instructie

Instructie wordt gegeven over de certificering. Instructie wordt gegeven omtrent wat men kan verwachten tijdens de certificering en hoe men dient te handelen.

Begeleiding certificering

Is er eenmaal bepaald op welke keuringsinstantie de keuze is gevallen dan is de dag van certificering in zicht gekomen. Tijdens de certificering wordt begeleiding gegeven voor een goede voortgang van de certificatie.

Nazorg

Na de keuring wordt begeleiding gegeven voor de afronding van de certificering. Het bevindingenrapport, die naar aanleiding van de keuring door de keu­ringsin­stantie wordt opgesteld, doorge­nomen. Van de eventuele knelpunten worden verbeteringsacties ondernomen.