Inleiding

Door de hoeveelheid en snelheid waarmee maatschappelijke veran­derin­gen pla­atsvinden ontstaat er bij bedrijven een groei­ende behoef­te aan het inhuren van professionele dienst­verle­ners. Een onderneming heeft namelijk dage­lijks zijn handen en hoofd vol met het beha­len van noodza­kelijke orders en het uitvoe­ren van de werkzaamheden. Vaak wordt hiermee zijn gehele beschikbare tijd in beslag genomen. Door tijdge­brek kunnen compli­ca­ties ont­staan, die in de regel weer extra aandacht en tijd vragen. Tevens worden kansen op nieuwe op­drachten onbenut gelaten. Hierdoor ontstaat de vraag naar externe advisering en begeleiding voor onder andere onderhoud van management systemen.

Zo blijkt dat een kwaliteitsysteem dat is geïmplementeerd binnen de organisatie om onderhoud vraagt. Het onderhouden van zo’n systeem vraag veel tijd en moeite en natuurlijk kennis en ervaring. Om dit te bewerkstellen kunt u natuurlijk iemand in de organisatie benoemen of iemand in dienst nemen. Al knelpunten ten aanzien van het onderhoud van u systeem gaat een hoop tijd en geld in zitten. Dus waarom zou u het wiel opnieuw gaan uitvinden als de oplossing voor handen ligt bij een ervaren en professioneel adviesbureau die er in is gespecialiseerd.

De voordelen die u wint door het inschakelen van een Flex KAM Manager zijn:

- Volgen van marktontwikkelingen t.a.v. managementsystemen

- Actualisatie van uw managing systeem

- Geen vaste kosten

- U bepaalt zelf in welke mate u gebruik wilt maken van de diensten van Unimeter, wat dus weer direct van invloed is op de prijs.

- Standaardisatie: Het niet opnieuw uitvinden van het wiel. Dit heeft als voordeel dat er snel op uw vraag en wensen kan worden voldoen ( tijd besparend ).

- Unimeter als extern advies bureau geeft u onafhankelijk en objectief advies en begeleiding, waardoor bedrijfsblindheid kan worden voorkomen.

- Unimeter onderhoud goeden contacten met keurings en certificerings instanties, zodat er naar een goede instantie voor u bedrijf kan worden gekeken.

Implementatieplan

Het bewaken van uw managementsysteem:

Unimeter zal uw managementsysteem actualiseren en aanpassingen verrichten waar nodig is. Dit ten aanzien van nieuwe wetgeving, normering, regelgeving, etc.

Rapportering:

Alle activiteiten die bij u worden verricht aan uw managementsysteem worden schriftelijk ingediend en dienen te worden voorgelicht aan de medewerkers.

Vergadering bestuurgroep:

Periodiek zal er een bespreking met een stuurgroep plaatsvinden ten aanzien van het onderhoud van het managementsysteem.