Inleiding

Het systeem wordt door interne auditing systematisch en onafhankelijk onderzocht om te bepalen of de activiteiten en de resultaten hiervan overeenkomen met vastgelegde regelingen en of deze laatste doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht, alsmede geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen en/of certificatie. De resultaten van de interne auditing moeten leiden tot verbeteringsacties en moeten worden gebruikt bij de beoordeling van het managementsysteem door de directie. De interne auditing is gericht op het vinden van structurele en incidentele gebreken van het gekozen managementsysteem. Het zorgvuldig handhaven van deze stelregels is noodzakelijk voor de algemene acceptatie van een auditing.

Om het managementsysteem te waarborgen binnen uw bedrijf is het van belang om op de hoogte te blijven over het functioneren daarvan en het systeem te controleren op eventuele tekortkomingen van het systeem. Een goed managementsysteem vraagt om borging en verbetering. Het regelmatig meten van het systeem zorgt ervoor dat het gezond en effectief zal blijven functioneren. Ook van belang is om op de hoogte te blijven van de actuele veranderingen t.a.v. normeringen, wetgeving, verbeterde systemen, etc.

Implementatiemethode

Planning audits

In overleg met de leiding wordt een interne audit gepland. Met de leiding wordt de exacte tijd van de interne audits besproken ­voorafgaand aan de geplande interne auditweek. In overleg met de leiding kan een niet geplande audit houden. In dit geval wordt er onaange­kondigd geaudi­t.

Uitvoering

Aan de hand van checklijsten worden vragen gesteld en documenten/situaties geverifieerd. Van de interne audit worden aante­keningen gemaakt

Opstellen rapport

De bevindingen van interne audit wordt in een rapport vastgelegd. Het interne auditrapport bevat het verloop van de audit, gevolgd door eventuele verbeteringsactie­s.

Doorvoeren van verbeteringsacties

Het interne auditrapport met eventuele verbeteringsactie­s wordt gegeven aan de leiding. Door de leiding wordt aangegeven door wie en wanneer verbeteringsacties getroffen dienen te worden. De medewerker, die de verbeteringsactie moet uitvoeren, ont­vangt een melding van de verbeteringsactie met eventueel vermelding van de datum waarin de verbeteringsactie uitge­voerd dient te zijn. Vervolgens wordt de verbeteringsactie beoordeeld ten aanzien van afhandeling en doeltreffendheid.