Inleiding

 Een managementsysteem zal pas gaan werken op het moment dat het gehele bedrijf op de hoogte is. Daarom is het de bedoeling dat iedereen van het bedrijf er zich voor honderd procent voor inzet. Die honderd procent die nodig is voor het functioneren van het systeem wordt bepaalt door de motivatie van het personeel. Motivatie wordt dus bepaald door het personeel, maar hoe wordt dit bereikt.

 Motivatie ontstaat bij het personeel op het moment dat zij zich volledig bij het bedrijf betrokken voelen. Het bedrijf moet het systeem zodanig implementeren dat het voltallige personeel op de hoogte is. Aan het personeel moet dus duidelijk gemaakt worden wat het systeem inhoud, waarom het zo belangrijk is, hoe de werking is, wat er van hen verwacht wordt, hoe zij er mee moeten omgaan, etc.. Kortom duidelijkheid geven over de werking van het gekozen managementsysteem.

Door een goede voorlichting zal het werken met het systeem voor iedereen duidelijk worden en begrijpbaar. Dit zal het optimaal gebruik en functioneren van het systeem en de motivatie van het systeem ten goede komen.

 Implementatiemethode

Opstellen introductiemateriaal

Ten aanzien van het gekozen managementsysteem zal er introductiemateriaal worden opgesteld.

 Introductie leiding

Het managementsysteem zal met de leiding worden besproken. Uitleg wordt gegeven met betrekking tot de werking van het managementsysteem.

 Introductie personeel

Het managementsysteem zal aan het personeel worden geïntroduceerd door middel van bijeenkomsten. Het introductiemateriaal wordt uitgegeven aan de medewerkers.