Inleiding

Gezamenlijk met directie / management wordt terugblik gedaan op een aantal essentiele zaken m.b.t. het managementsysteem. N.a.v. managementreview worden nieuwe doelstellingen vastgesteld.

Onderwerpen die worden beoordeeld:

- resultaat van vorige doelstellingen

- analyse klachten

- analyse ongevallen/incidenten

- leveranctiersbeoordeling

- analyse fouten

- analyse verbeteringsvoorstellen

- analyse interne en externe audits