Inleiding

Voor het ten uitvoer brengen van een managementsysteem is het van belang dit vast te leggen in een handboek. In het handboek wordt de beleidslijnen aangegeven voor de beheersing van de gestelde eisen met betrekking tot het gekozen managementsysteem. Hierdoor zal er duidelijkheid worden gegeven omtrent de werkwijzen van het bedrijf. Het handboek kan daarnaast dienen als naslagwerk voor uw organisatie en als presentatie- document van uw bedrijf voor u klanten.

Implementatiemethode

Opstellen managementsysteemhandboek

Het managementsysteemhandboek wordt opgesteld op basis van het gekozen management- systeem. Door middel van gesprekken worden de volgende onderwerpen bepaald en vast- gelegd:

- bedrijfsintroductie

- organisatiestructuur

- bevoegdheden/verantwoordelijkheden

- managementsysteemstructuur

- doel managementsysteemeisen

- werkwijze managementsysteemeisen

Oplevering managementsysteemhandboek

De oplevering van het managementsysteemhandboek zal persoonlijk geschieden. Tijdens de oplevering wordt uitleg gegeven over het gebruik van het handboek.