Inleiding

Een werkprocedure is een op schrift gestelde weergave van afspraken tussen medewerkers van verschillende afdelingen betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Deze afspraken worden in een procedure in volgorde van uitvoering weergegeven. Werkprocedures dragen dus bij aan de coördinatie van het werk tussen afdelingen en voorzien in de coördinatiebehoefte op de raakvlakken. Door het gebruik van werkprocedures wordt er voldaan aan afspraken met afnemers buiten de organisatie, maar ook met afnemers binnen de organisatie.

Werkprocedures beschrijven wat de ene afdeling toelevert aan de andere waarbij gelet op in welke vorm en op welk moment. Daarbij is het van belang wat de toeleverende partij met zijn afnemer wat men van elkaar verwacht.

Implementatiemethode

Vaststellen waar werkprocedures nodig zijn

Vastgesteld wordt waar werkprocedures voor de bedrijfsonderdelen, zoals strategie en beleid, personeel en organisatie, contract-/ontwerpbeheersing, inkoop- en middelenbeheer, werkvoorbereiding, projectbeheersing en procesondersteuning, benodigd zijn.

Inventarisatie aanwezige werkprocedures

Geïnventariseerd wordt welke werkprocedures aanwezig zijn.

Interview medewerkers

Medewerkers worden geïnterviewd om de benodigde werkprocedures in kaart te brengen.

Uitwerking werkprocedures

De in kaart gebracht werkprocedures worden uitgewerkt. Per proces wordt het doel van de procedure, de werkwijze, de verantwoordelijkheid en de verwijzing naar de ondersteunende documenten, die dienen om het werkproces uit te voeren, vastgelegd.

Bespreking werkprocedures

De werkprocedures worden met de betreffende medewerkers doorgenomen.

Toetsing van de werkprocedures

De werkprocedures worden door de betreffende medewerkers in de praktijk getoetst ten aanzien van de functionaliteit. De toetsing wordt geëvalueerd.

Bijstelling werkprocedures

Indien nodig worden, na bespreking en/of toetsing, de werkprocedures bijgesteld.