Inleiding

De kwaliteit van u medewerkers is van groot belang voor uw bedrijf. Hun bereidheid, motivatie, kennis, vermogen de vereiste prestaties te leveren is doorslaggevend. Training heeft invloed op het prestatieniveau van deze medewerkers.

Tevens is het van belang om punten op te sporen waarop het managementsysteem kan worden verbeterd en daarmee aan de slag te gaan. Door begeleiding kunt u snel en effectief ingrijpen op de lopende en komende zaken.

Unimeter is hierbij richtinggevend, stimulerend, ondersteunend en kennisaandragend in de vorm van periodieke bedrijfsbezoeken. De mate hiervan is afhankelijk van de eigen van werkzaamheid en inzet.

Implementatiemethode

Training van werkprocessen

Training wordt gegeven aan de medewerkers ten aanzien van het in de praktijk toepassen van het managementsysteem en het gebruik van de betreffende werkprocedures en operationele documenten met als doel het werkproces in juiste banen te leiden.

Begeleiding van verbeterprocessen

Processen tot verbetering van de werking van het managementsysteem worden begeleid met als doel het verbeterproces in juiste banen te leiden.

Evaluatie

Met behulp van tussentijdse evaluaties zullen de verbeteringen van het managementsysteem worden bekeken. De bevindingen uit de tussentijdse evaluaties zullen worden opgesteld in een verslag met de daarbijbehorende toelichtingen.